Home > Departments > Mother Tongue > Chinese > Department Members

Department Members

Head of Department
Mdm Kuah Hui Hui

Level Head
Mdm Lam Yuk Wing

Senior Teachers
Miss Zhang Min
Mrs Ng-Tang Pui Fun

Members
Mdm Tan Kuan Bee 
Miss Lou Jiu En Felice
Mdm Soh Li Mei
Mdm Wong Shiow Jiuan 
Mr Yap Kim Hung 
Miss Chong Bao Yue 
Mdm Zhao Ang
Mdm Fang Siew Fong 
Mdm Yang Hsin Wen
Mdm Eunice Lin
Mdm Chen Xue Lei 
Mdm Wong Yee Yee
Mr Mo Liwen
Mdm Choo Wen Chyi
Mdm Min Hongmei 
Mr Yap Tiong Seng 
Mr Goh Tiow Hua 
Mdm Lu Liwen
Mr See Cheun Wah 
Mdm Liu Wei Jie 
Miss Chan Soo Keng  
Mdm Wong Siew Yin