Home > Departments > Mother Tongue > Chinese > Department Members

Department Members

Head of Department
Mdm Kuah Hui Hui

Level Head
Mdm Lam Yuk Wing

Senior Teachers
Mrs Ng-Tang Pui Fun
Miss Zhang Min

Members
Miss Chan Soo Keng 
Mdm Chen Xiang 
Mdm Chen Xue Lei 
Miss Chong Bao Yue 
Mdm Choo Wen Chyi
Mdm Eunice Lin
Mdm Fang Siew Fong 
Mr Goh Tiow Hua 
Mdm Liu Wei Jie 
Miss Lou Jiu En Felice
Mdm Lu Liwen
Mr Mo Liwen
Mdm Min Hongmei 
Mr See Cheun Wah 
Mdm Soh Li Mei
Mdm Tan Kuan Bee 
Mdm Wong Shiow Jiuan 
Mdm Wong Yee Yee
Mdm Yang Hsin Wen
Mr Yap Kim Hung (HOD Year Head P1-P2)
Mr Yap Tiong Seng 
Mdm Zhao Ang